• darkblurbg

De wereld verandert. En de bibliotheek is de afgelopen jaren veranderd in een maatschappelijke-educatieve organisatie. Boeken zijn hierbij slechts een middel, geen doel op zich. Bibliotheken in Drenthe transformeren van klassieke bibliotheek, naar 'Vindplaats'. Een plek om te ontmoeten, ontdekken en ontspannen. Om medewerkers uitleg te geven, op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en te vertellen hoe zij hier een actieve rol bij kunnen spelen, heb ik een 'interne' website gemaakt.

Maar hoé leg je iets uit aan medewerkers dat nog niet concreet vormgegeven is? 'Vindplaats' is een concept en schept kaders, maar nog niet heel beeldend. Omdat het voor mijzelf ook niet helemaal duidelijk was, heb ik deelgenomen en meegedaan aan verschillende bijeenkomsten en scrum-sessies. Langzamerhand werd het me steeds duidelijker: elke vestiging vormt zijn eigen Vindplaats. Waarbij een aantal waarden centraal staan: Lezen, Leren, Leven. De Bibliotheek zelf is een plek om te ontmoeten, ontdekken en ontspannen.

Vervolgens heb ik een website opgebouwd voor medewerkers. Met een uitleganimatie, uitleg in tekst, voorbeelden van inmiddels actieve Vindplaatsen, inspiratie. Met een hoog interactie-component, want de Vindplaats wordt door alle medewerkers gevormd.

 

Opdracht: bijdrage vorming concept + opzetten website

Opdrachtgever: Biblionet Drenthe